Skip Navigation Links > Acasă > Prezentarea Firmei Proteus Grup

Prezentare Proteus Grup

Societatea noastra este o firma romaneasca, ce–şi pune la dispoziţia clienţilor competenţele şi profesionalismul.

Ea a fost înfiinţată ca o necesitate a diversificării activităţii grupului dar şi ca urmare a complexităţii crescânde a gamei produselor şi serviciilor oferite către piaţă.

In activitatea noastră îmbinăm experienţa colaboratorilor cu respectarea standardelor ce se impun în activitatea de evaluare şi consultanţă.

Pachetul de servicii oferite se poate împărţi în următoarele categorii:

   1. EVALUARE ŞI EXPERTIZĂ TEHNICO-VALORICA
      Evaluare bunuri mobile şi imobile (conforme standardelor ANEVAR).
      Evaluare pentru afaceri şi întreprinderi – ANEVAR.
      Evaluare de bunuri si servicii diverse, inclusiv financiare.

   2. CONSULTANŢĂ
      Întocmire planuri de afaceri, studii de oportunitate si studii de fezabilitate, studii de impact; strategii si management de proiecte, etc.
      Elaborare si implementare documentatie proiecte imobiliare/ industriale tip green-field, intocmire documentatie si obtinere PUZ, PUD, PAC. Managementul Proiectelor.
      Elaborare documentaţie proiecte în vederea obţinerii de finanţări nerambursabile Fonduri Structurale, Leonardo da Vinci, etc. sau credite rambursabile (bancare; programe locale sau regionale, fonduri de investitii).
      Servicii de brokeraj – intermediere pentru accesarea de credite bancare si factoring.
      Elaborare documentaţie şi audit intern pentru certificarea conform managementului calităţii tip ISO, mediu HACCP, etc

Pentru implementarea unor soluţii profesionale, societatea noastra are ca asociaţi 5 experţi, membri ANEVAR (Asociaţia Naţională a Evaluatorilor din România) de profesii diverse (ingineri, economişti, jurişti, profesori universitari), 5 (cinci) persoane angajate pe diverse activitati şi colaborează strâns cu încă două societăţi acreditate: una în domeniul contabilităţii (ca membră CECAR, cu asigurare profesională) şi una în cel al consultantei juridice si notariale. Prin activitatea de tutoriat (sprijin şi monitorizare absolvenţi) în cadrul Asociaţiei Naţionale a Evaluatorilor din Romania – ANEVAR, avem colaborări profesionale cu viitori experţi ai ANEVAR. Alte colaborări: birouri de arhitectură, proiectare, firme de construcţii, agenţii imobiliare, birouri de avocatură, etc.

Membrii echipei au trecut prin etapele de certificare ISO 9001-2000 şi IQNet, necesare aplicării procedurilor managementului calităţii.

Începând cu anul 2005, activitatea societăţii a început să dobândească un trend ascendent atât datorită promovării serviciilor prin diverse medii cât şi reclamei făcute de către clienţi, focalizându-se pe activitatea de evaluare - expertizare, studii de fezabilitate - planuri de afaceri.

In acest sens, suntem colaboratori agreaţi ai mai multor banci comerciale -BANC POST, EMPORIKI , PROCREDIT, ALPHA BANK şi avem colaborări si cu alte bănci, aflate pe piaţa braşoveană.

Prin intermediul firmelor colaboratoare putem oferi servicii integrate pentru: obţinerea de avize şi autorizări, în proiectare şi arhitectură, rezistenţă şi instalaţii, constructii, etc, studii geotehnice, managementul proiectelor pentru ansambluri rezidenţiale/comerciale/industriale, studii diverse (de piaţă, marketing, managementul calităţii şi a mediului, proprietate intelectuală, cu servicii asociate şi traduceri, casă de avocatură, notariat, etc.).

Asaltul puternic al finanţărilor externe pe piaţa internă, ne-a creat noi oportunităţi de dezvoltare: consultanţă şi conceperea de documentaţie proiecte în vederea obţinerii de FINANŢĂRI NERAMBURSABILE necesare investiţiilor şi dezvoltării unor noi proiecte ale firmelor, cu precadere Fonduri Structurale Europene.

Creşterea numărului de investiţii în ansambluri rezidenţiale ne-a oferit posibilitatea de a executa documentaţii complexe în zona imobiliară.

Profesionalism - Eficienţă - Promptitudine
Dezvoltarea firmelor înseamnă dezvoltarea noastră!

În portofoliul lucrărilor realizate putem aminti:

 1. Intocmire studii prefezabilitate si oportunitate Primaria Harman (Extindere Zona industriala; Studiu fezabilitate concesionare teren construire gradinita particulara) ; Concesionare teren pt. construire spatiu comercial; Studiu oportunitate pt. realizare complex de agrement; Evaluare bloc locuinte sociale);
 2. Plan afaceri si studiu de fezabilitate - lant de 10 mall-uri mobila – aproximativ 50 milioane de euro, cerere de finantare- SC ALICANTE;
 3. Evaluare imobile (constructii si teren): SC L&D Brasov;
 4. Evaluare imobile ( constructii si teren ) SC LUCA SRL;
 5. Evaluare imobil şi teren + lucrări topografice D.R. Posta Romana Braşov;
 6. Evaluare, studii de oportunitate si fezabilitate pentru Primaria Brasov;
 7. Evaluare echipament tehnic - întocmire plan de afaceri şi studiu de fezabilitate S.C. Pasaj Brasov;
 8. Evaluare si re-evaluare CET Bv - Centrala Electrica de Termoficare Brasov: spatii de productie specifice, cladiri tehnice si administrative, hale industriale, drumuri si cai de comunicatii uzinale, turnuri de racire, etc.;
 9. Evaluare active S.C. PREDEAL S.A.;
 10. Evaluări bunuri mobile şi imobile pentru persoane juridice în vederea obţinerii de credite ipotecare prin ALPHA BANK; BancPost, Erste BCR, Emporiki Bank , Procedit Bank, Milennium Bank;
 11. Evaluare terenuri şi lucrări reconstituire drept de propietate VIROMET S.A.;
 12. Evaluare şi Plan de Afaceri pentru ansamblul rezidenţial cu 120 apartamente, în valoare de 5 mil. EURO pentru SC ODIL Bucureşti;
 13. Evaluare şi Plan de Afaceri pentru ansamblul rezidenţial cu 15 apartamente de lux, în valoare de 5 mil. EURO pentru SC ECON Galaxy Poiana Brasov;
 14. Evaluare şi Plan de Afaceri pentru ansamblul rezidenţial cu 7 duplexuri cu apartamente, în valoare de 0,8 mil. EURO pentru SC Bramix Brasov;
 15. Evaluare Intreprindere; Plan de afaceri S.C Breco S.A. - 0,5 mil euro;
 16. Intermediere achizitie teren pt. BRAIDWATER - Fond Investitii Imobiliare Irlanda. Evaluare şi Studiu Fezabilitate Investiţie Imobiliară pentru 100 de locuinte tip vila;
 17. Evaluare societate şi întocmire documentaţie pentru accesare fond nerambursabil tip Phare – S.C. PROTEUS GRUP S.R.L. - 56.000 euro;
 18. Evaluare societate şi întocmire documentaţie pentru accesare fond nerambursabil tip POS, Axa 1, D.M.I. 1.1-S.C. GALFINBAND S.A. Galati - 3.513.800 lei
 19. Evaluare societate şi întocmire documentaţie pentru accesare fond nerambursabil tip POR, Axa 4, D.M.I. 4.3 – S.C. ABEMAR MED S.R.L. Brasov – 400.000 euro
 20. Evaluare clădire comercială (Hotel 4 stele) şi teren aferent + Plan de afaceri şi studiu de fezabilitate în vederea obţinerii unui credit de investitii: SC DIGMA SRL;
 21. Evaluare si re-evaluare ansamblu rezidential Avantgarden Brasov
 22. Evaluare si re-evaluare hotel CIUCAS Poiana Brasov
 23. Scoaterea din extravilan si intocmirea de PUZ pentru aproximativ 4 ha in Halchiu si intocmirea Studiului de Fezabilitate pentru un ansamblu de 50-60 de spatii rezidentiale pe acest amplasament;
 24. Colaborare întocmire documentaţie Program Leonardo da Vinci - Asociaţia AIDA – 2 (doua) granturi nerambursabile cu Spania si Malta;Asociatia Avocatilor Mediatori;
Pe alta linie de dezvoltare, Proiectele de Mobilitate, atat în calitate de instituţie promotor cât şi ca centru de practică,ne au oferit posibilitatea sa aplicam atat pentru atingerea obiectivelor propuse în statutul propriu, cat şi în cadrul altor programe de finanţare comunitară precum Matra Kap, Phare, Moştenire Vie.

Pentru buna desfăşurare a lucrărilor dispunem de 10 sisteme de calcul (inclusiv laptop-uri), 4 imprimante performante, programe soft licenţiate, autoturisme, etc.

Membrii colectivului şi colaboratorii sunt interesaţi să se perfecţioneze continuu, să aplice corect normele şi standardele ANEVAR şi ale Codului Deontologic, dispun de asigurări profesionale, obiectivul societăţii fiind bunăstarea şi dezvoltarea clienţilor.