Skip Navigation Links > Acasă > Servicii oferite de Proteus Grup

Servicii oferite de Proteus Grup

În activitatea noastra imbinam experienta colaboratorilor cu respectarea standardelor ce se impun in activitatea de evaluare si consultanta.

Pachetul de servicii oferite se poate imparti in urmatoarele categorii:

Servicii de evaluare:

 • proprietati imobiliare, bunuri mobile si de intreprinderi, in conformitate cu Standardele Internationale de Evaluare ale ANEVAR Romania
 • pentru raportare financiara (persoane juridice cf. Codului Fiscal)
 • pentru garantarea imprumuturilor bancare.

Servicii suport pentru Planuri de Afaceri si Management de Proiect in scopul:

 • accesarii fondurilor structurale
 • studii de oportunitate investitii/plasamnete financiare
 • licitatii publice sau particulare

Servicii suport pentru finantari prin:

 • brokeraj de credite bancare
 • investitori strategici
 • granturi si fonduri nerambursabile
Servicii evaluare, prefezabilitate, documentatii PUZ

2. Servicii suport privind intocmirea Studiilor de oportunitate, prefezabilitate si de fezabilitate pentru:
firme si institutii

 • ansambluri imobiliare, fabrici, uzine, hale, complexuri comerciale, spatii industriale, agricole, etc
 • diverse (parcuri, paduri, ansambluri cultural-sportive, religioase, monumente istorice, etc)

4. Servicii suport pentru obtinerea de documentatii PUZ (plan urbanistic zonal), PUD (plan urbanistic de detaliu), PAC ( proiect autorizatie de constructie), etc prin:
 • studii de fezabilitate, studii de caz, studii si propuneri de solutie (utilitati), etc
 • studii hidro-geologice
 • ridicari topo-cadastrale
 • proiectare si arhitectura