Skip Navigation Links > Acasă > Asistență și consultanță

Asistenta si consultanta


1. Intocmire documentatii pentru urbanism: faza PUZ, PUD, PAC (Autorizatie de Constructie)

Resurse: specialist in geo si hidro-geologie, ridicari topo-cadastrale, arhitectura si urbanism, proiectare in rezistenta, instalatii electrice, sanitare, apa-canal, termo, etc, evaluare, inspectia in constructii (verificare MLPAT), obtinere certificate urbanism, avize si autorizatii, bransamente, racorduri utilitati;
Exemplu: faza PUZ, scoaterea terenului extravilan din circuitul agricol si introducerea in intravilan, obtinerea avizului de propunere a Planului Urbanistic Zonal pe circuitul Consiliul Local-Primarie –Consiliul Judetean-Consiliul Local-Primarie.

2. Intocmire de Studii de Oportunitate, Prefezabilitate, Fezabilitate, Planuri de Afaceri, Studii si Cercetari de piata si de marketing, Documentatii de Licitatii (caiete de sarcini, documetatie tehnica achizitii, licitatie, asistenta contractare)

Resurse: specialist in licitatii publice, intocmire de proiecte si planuri de afaceri, (expert licitatii, manager financiar, manager de proiect) 
Exemplu: proiect de licitatie publica privind concesiunea de teren pentru zona industriala

3. Intocmire documentatie pentru accesare Fonduri Nerambursabile: analiza si evaluarea eligibilitatii beneficiarului,  Intocmire Integrala a Dosarului necesar Accesarii Fondurilor Nerambursabile, Elaborare Cerere de Finantare, Consultanta Dosare Achizitii, Elaborare Studii de Pre/Fezabilitate, Elaborare Planuri de Afaceri, Consultanta Dosare Creditare si Garantare, Management Implementare Proiecte, Asistenta /Sprijin Monitorizare Post-implementare

Resurse:  specialist in intocmire de proiecte si planuri de afaceri (consultant, manager financiar, manager de proiect) , specialist in licitatii publice
Exemplu: intocmire dosar de finantare prin POSCCE investitie eco intr-o hala de procesare plante medicinale (scriere Cerere de Finantare, intocmire Plan de Afaceri, obtinerea Autorizatiei de Constructie obiectiv hala, intocmire dosar de accesare, consultatie pentru implementare proiect)

Analiza, conceperea, coordonarea si controlul oricarui tip de proiect pe care il doriti, poate cadea in sarcina specialistilor firmei SC Proteus Grup Brasov, marturie a profesionalismului nostru fiind activitatea desfasurata cu incepere din 1999, experienta acumulata, imaginea creata pe piata si, nu in ultimul rand, satisfactia partenerilor nostri.

O modesta lista de referinta, va poate convinge ca suntem un partener de incredere si profesionist, in abordarea problemelor cu care va intilniti in afacerea Dvs.
4. Intocmire documentatie pentru acordare de credite bancare si obtinerea de garantii de la Fondul de Garantare

Resurse: analist credite, analist de risc, manager de client
Exemplu:
obtinere de credit bancar in vederea cofinantarii fondurilor nerambursabile pentru obiectiv de investitie eco hala de procesare plante medicinale.

5. Intocmire rapoarte de evaluare: pentru garantarea ipotecilor, a activelor intreprinderilor,  in vederea impozitarii, expertize extrajudiciare, diverse evaluari de bunuri imobiliare, mobile, intangibile si bursiere.

Resurse:
expert evaluator pe diferite specializari (imobiliare, bunuri mobile, active financiare, de intreprinderi)
Exemplu: intocmirea raportului de evaluare pentru impozitarea imobilelor propietate persoane juridice (conform Codului Fiscal exista posibilitatea cresterii impozitului pe cladiri cu pina de 10 ori, in lipsa reevaluarii imobilului)

6. Asistenta pentru selectia furnizorilor de produse si  servicii, pentru corecta informare si derulare in bune conditii a proiectelor.

Resurse: specialist in achizitii, specialist in cercetari de piata si de marketing, manger de proiect, experti pe probleme specifice
Exemplu: analiza si evaluarea pietei imobiliare, decizia de achizitie de teren in cunostinta de cauza,  obtinerea autorizarilor si avizelor legale, proiectarea investitiei, conceperea si executarea bugetului, analiza resurselor (umane, financiare, materiale, informationale si de timp), selectia prestatorului de servicii si lucrari (constructor), demararea lucrarilor de amenajare si inceperea constructiei, dirigentia de santier si managementul proiectului, coordonarea fluxurilor financiare, receptia lucrarilor, promovarea investitiei, exploatarea ei.