Skip Navigation Links > Acasă > Fonduri Europene

Fonduri Europene

SC PROTEUS GRUP SRL BRASOV este cunoscuta pe piata din Romania, incepind cu anul 1999, mai intai ca producator de programe software si mai apoi ca furnizor de solutii moderne de consultanta in afaceri. S-a distins prin calitatea si prin seriozitatea serviciilor prestate pe segmentul evaluarilor de intreprinderi, bunurilor mobile si imobile, conform standardelor internationale de evaluare (membru ANEVAR Romania) si  consultanta in afaceri precum si in marketing, consultanta pentru accesare fonduri europene/fonduri structurale nerambursabile, studii de piata, strategii de marketing/vanzari, cursuri si traininguri. In mod natural si necesar, firma a rotunjit armonios pachetul de servicii oferite cu integrarea serviciilor de proiectare, urbanism, arhitectura, rezistenta, topografie, geologie, etc pina la obtinerea de autorizatii de construire (elaborare de PUZ-uri, PUD-uri, PAC-uri) si punerea in opera a oricarui tip de investitie

Serviciile de consultanta destinate accesarii fondurilor U.E. prestate de catre SC PROTEUS GRUP SRL BRASOV  cuprind un pachet complet de servicii:

  1. Intocmire Completa a Dosarului necesar Accesarii Fondurilor Nerambursabile
  2. Analiza Eligibilitate
  3. Elaborare Cerere de Finantare
  4. Consultanta Dosare Achizitii
  5. Elaborare Planuri de Afaceri
  6. Elaborare Studii de Fezabilitate
  7. Consultanta Dosare Creditare
  8. Management Implementare Proiecte
Va oferim servicii de consultanta pe principalele programe de fonduri europene, respectiv:
        

I.   PROGRAMUL NATIONAL DE DEZVOLTARE RURALA

Axa 1 – Cresterea Competitivitatii Sectoarelor Agricol si Forestier

Masura 1.1.1. Formare profesionala (training), informare si difuzare de cunostinte
Masura 1.1.2. Instalarea tinerilor fermieri
Masura 1.2.1. Modernizarea exploatatiilor agricole
Masura 1.2.2. Imbunatatirea valorii economice a padurii
Masura 1.2.3. Cresterea valorii adaugate a produselor agricole si forestiere
Masura 1.2.5. Imbunatatirea si dezvoltarea infrastructurii legate de dezvoltarea si adaptarea agriculturii si silviculturii la cerintele Uniunii Europene
Masura 1.4.1. Sprijinirea fermelor agricole de semi-subzistenta
Masura 1.4.3. Furnizarea de servicii de consiliere si consultanta pentru fermieri

Axa 2 – Imbunatatirea Mediului si a Spatiului Rural

Masura 2.1.1. Sprijin pentru Zona Montana Defavorizata
Masura 2.1.2. Sprijin pentru zone defavorizate – altele decat zona montana
Masura 2.1.4. Plati de Agro-mediu
Masura 2.2.1. Prima impadurire a terenurilor agricole
Masura 3.1.2. Sprijin pentru crearea si dezvoltarea de micro-intreprinderi
Masura 3.1.3. Incurajarea activitatilor turistice
Masura 3.2.2 Renovarea, dezvoltarea satelor, imbunatatirea serviciilor de baza pentru economia si populatia rurala si punerea in valoare a mostenirii rurale

II. PROGRAMUL OPERATIONAL REGIONAL   

Axa 1 – Sprijinirea Dezvoltarii Durabile a Oraselor – Potentiali Poli de Crestere

Masura 1.1. Planuri integrate de dezvoltare urbana:
                   A. Planuri integrate de dezvoltare urbana
                   B. Proiecte individuale

Axa 2 – Imbunatatirea Structurii de Transport Regionale si Locale

Masura 2.1. Reabilitarea si modernizarea retelei de drumuri judetene, strazi urbane – inclusiv constructia/reabilitarea soselelor de centura 

Axa 3 – Imbunatatirea Infrastructurii Sociale

Masura 3.1. Reabilitarea /modernizarea/ echiparea infrastructurii serviciilor de sanatate
Masura 3.2. Reabilitarea /modernizarea/ dezvoltarea si echiparea infrastructurii serviciilor sociale
Masura 3.3. Imbunatatirea dotarii cu echipamente a bazelor operationale pentru interventii in situatii de urgenta
Masura 3.4. Reabilitarea /modernizarea/ dezvoltarea infrastructurii educationale, infrastructurii educationale preuniversitare si a celei pentru formare profesionala continua;

Axa 4 – Sprijinirea Dezvoltarii Mediului de Afaceri Regional si Local

Masura 4.1. Dezvoltarea durabila a structurilor de sprijinire a afacerilor de importanta regionala si locala
Masura 4.2. Reabilitarea siturilor industriale poluate si neutilizate si pregatirea pentru noi activitati
Masura 4.3. Sprijinirea dezvoltarii microintreprinderilor

Axa 5 – Dezvoltarea Durabila si Promovarea Turismului

Masura 5.1. Restaurarea si valorificarea durabila a patrimoniului cultural, crearea si modernizarea infrastructurilor conexe
Masura 5.2. Crearea, dezvoltarea, modernizarea infrastructurii de turism pentru valorificarea resurselor naturale si cresterea calitatii serviciilor turistice
Masura 5.3. Promovarea potentialului turistic si crearea infrastructurii necesare, in scopul cresterii atractivitatii Romaniei ca destinatie turistica

III.  PROGRAMUL OPERATIONAL SECTORIAL - Cresterea Competitivitatii Economice:

Axa 1 – Sisteme de Productie Inovative si Ecoeficiente

Masura 1.1. Investitii productive si pregatirea pentru competitia pe piata a intreprinderilor, in special a IMM
Masura 1.2. Accesul IMM la finantare
Masura 1.3. Dezvoltarea durabila a antreprenoriatului

Axa 2 – Cresterea Competitivitati Economice prin Cercetare-Dezvoltare si Inovare

Masura 2.1. Cercetarea in parteneriat intre universitati/institute de cercetare si intreprinderi in vederea obtinerii de rezultate aplicabile in economie
Masura 2.2. Investitii in infrastructura de Cercetare-Dezvoltare-Inovare si dezvoltarea capacitatii administrative
Masura 2.3. Accesul intreprinderilor la activitati de cercetare-dezvoltare si inovare

Axa 3 – Tehnologia Informatiilor si Comunicatiilor pentru Sectoarele Privat si Public

Masura  3.1. Sustinerea utilizarii tehnologiei informatiei
Masura 3.2. Dezvoltarea si cresterea eficientei serviciilor publice electronice moderne
Masura 3.3. Dezvoltarea e-economiei

Axa 4 – Cresterea eficientei energetice si a securitatii furnizarii in contextul combaterii schimbarilor climatice

Masura 4.1. Energie eficienta si durabila (imbunatatirea eficientei energetice si dezvoltarea durabila a sistemului energetic din punct de vedere al mediului)
Masura 4.2. Valorificarea resurselor regenerabile de energie pentru producerea energiei verzi
Masura 4.3. Diversificarea retelelor de interconectare in vederea cresterii securitatii furnizarii energiei

Axa 5 – Asistenta Tehnica

Masura 5.1. Sprijin pentru managementul, implementarea, monitorizarea si controlul POS CCE
Masura 5.2. Sprijin pentru comunicare, evaluare si IT

IV. PROGRAMUL OPERATIONAL SECTORIAL - Dezvoltarea Resurselor Umane 

 
Axa I: Educaţia şi formarea profesională în sprijinul creşterii economice şi dezvoltării societăţii bazate pe cunoaştere
Axa prioritară II: Corelarea învăţării pe tot parcursul vieţii cu piaţa muncii
tranziţia de la şcoală la viaţa activa
Axa prioritară III: Creşterea adaptabilităţii forţei de muncă şi a întreprinderilor
Axa prioritară IV: Modernizarea Serviciului Public de Ocupare (ANOFM şi AJOFM-uri)
Axa prioritară V: Promovarea măsurilor active de ocupare
Axa prioritară VI: Promovarea incluziunii sociale
Axa prioritară VII: Asistenţă tehnică